Hizmet Koşulları

Bu Hizmet Koşulları Jobrapido'nun Kullanıcılarına sunduğu Hizmeti düzenler. Kullanıcı Hizmeti kullanarak bu Hizmet Koşullarını ve aşağıdaki linkte yer alan, kişisel verilerin işlenmesiyle ilgili gizlilik bilgileri bildirimini kabul etmiş olur: tr.jobrapido.com/info/privacy-policy.

1. İletişim

Hizmetle ilgili herhangi bir bilgi için bizimle iletişim kurabilirsiniz:
Jobrapido Srl
Via Paleocapa, 7 – 20121 Milano (MI) – İtalya
Vergi kimlik Kodu ve KDV: IT11876271005
Şirket Milano Ticaret Odası'na kayıtlıdır
Kurumsal sermaye: 5.000.000 Euro (I.V.)

2. Jobrapido Nedir?

İş arama

Jobrapido'da yayınlanan ilanlar diğer web sitelerinden otomatik olarak elde edilir veya Jobrapido'ya reklam verenlerden gelir. İlanlar üçüncü taraf web sitelerinden geldiğinde, Jobrapido indeks bağlantısı yapar ve kaynak web sitesinde yayınlanmış olan İlanın tamamını görüntüleme olanağı sunmak amacıyla ilanın kısa bir özetini yayınlayarak bağlantıyı verir. İlanı görüntülemek isteyen Kullanıcı, ilgili bağlantıyı tıklayıp, Jobrapido'nun web sitesinden çıkarak üçüncü tarafların web sitelerinde gezinebilecek olup, bu web sitelerinin içeriği Jobrapido'nun sorumluluğunda değildir.
İş Alarmı ve E-posta İlanları
Kullanıcı e-posta adresini vererek "İş Alarmı" hizmetine kayıt olabilir ve kayıt sırasında veya daha sonra ayarlanmış olan arama parametrelerine uygun olan yeni iş fırsatlarıyla ilgili e-posta bildirimleri alabilir. İş Alarmı hizmeti, yeni ilanların bildirilmesinin yanında, arama parametrelerine uygun olan ve ilgili iş fırsatlarını içeren doğrudan duyurular alınmasını da sağlayabilir.
Kullanıcı her zaman Web Sitesi üzerinden arama parametrelerini değiştirebilir veya Hizmetin deaktivasyonunu isteyebilir. Ayrıca, Jobrapido uzun süre kullanılmadığında veya şirket prosedürleri gereği hesabı deaktive edilebilir, ancak Kullanıcı istediği zaman yeniden kayıt olabilir.
Özgeçmişin Yüklenmesi
Jobrapido kayıt sonrasında, Kullanıcı Özgeçmişinin yalnızca her zaman kullanılabilir ve güncellenebilir olmasını sağlamak için değil, aynı zamanda Kullanıcının ön onayıyla, aynı amaçlarla Özgeçmişi üçüncü taraflarla paylaşmak ve başvurularla iş fırsatları arasındaki eşleşmeyi kolaylaştırmak amacıyla, Kullanıcının Özgeçmişini sistemlerine yüklemesine izin verecektir.
Bu işlevsellik henüz kullanımda değildir. Bu etkinlik personel seçme etkinliğinin bir parçasıdır ve bu nedenle yalnızca sadece İş Bulma Kurumları tarafından gerçekleştirilebilir. Jobrapido daima Kullanıcılarının haklarını gözetir ve yukarıdaki işlevselliği yalnızca yetkili makamların belirlediği yetki prosedürünü tamamladıktan sonra hayata geçirir.
Bazı durumlarda, Jobrapido'nun üçüncü taraf müşterileri (örneğin, araştırma ve personel seçme şirketleri, teknik eleman avcıları, vb.) profesyonel aramaları kolaylaştırmak ve Jobrapido'nun sunduğu seçenekleri zenginleştirmek amacıyla, yalnızca Kullanıcının özgeçmişine erişmekle değil, aynı zamanda Kullanıcının söz konusu üçüncü tarafların platform ve/veya hizmetlerine kayıt olabileceği özel bir kanal sunmakla da ilgilenebilir. Bu nedenle, Kullanıcıdan Site'ye kayıt olurken, söz konusu konularda yapılan kayıtlara dönük onay istenecek ve Kullanıcıya kayıt seçeneğiyle ilgili onaylama ve reddetme seçeneği sunularak, Kullanıcı sunulan hizmetler ve ilgili koşullar hakkında acilen bilgilendirilecektir. Jobrapido'ya söz konusu hizmetle ilgili onay verilmesi ücretsizdir ve gönüllü olarak yapılır, hizmet onayının verilmesinin reddedilmesi ise, Jobrapido'nun vereceği hizmeti etkilemeyecek, sadece üçüncü tarafların web sitelerine ve platformlarına kayıt seçeneğinin aktivasyonunu önleyecektir.
Kayıtlı Kullanıcılar Özgeçmiş Yükleme hizmeti ve Jobrapido tarafından sunulabilecek diğer hizmetlerin aktivasyonuyla ilgili olarak e-posta ile bilgilendirilecektir.

3. Sorumluluk sınırları

Diğer web sitelerinden tarama ve indeks-bağlantısı yoluyla gelen ilanlar herhangi bir ön kontrole tabi tutulmazlar. İş Alarmı aktiviteleri ve aranan pozisyonların e-postayla gönderiminde, Jobrapido şirketlerin personel arayışı için herhangi bir danışmanlık faaliyeti yürütmez ve aktivitelerini Reklam Verenler tarafından yayınlanmış İlanların toplanması ve Kullanıcılar için daha kolay ulaşılabilir hale getirilmesi ve Kullanıcıları, onlar tarafından seçilmiş iş kategorilerine uygun yeni İlanlar hakkında bilgilendirmekle sınırlandırır. Dolayısıyla iş fırsatının içeriğiyle ilgili tek sorumlu, Reklam Verendir. Jobrapido Reklam Verenler ve Kullanıcılar arasındaki görüşmelere dahil olmaz ve iş fırsatlarının kalitesi, güvenliği ve kanunlara uygunluğuna veya Kullanıcıların Reklam Verenlere gönderdiği bilgilerin doğruluğuna dönük herhangi bir kontrol gerçekleştirmez.
Kullanıcı Jobrapido'yu kanunların öngördüğü sınırlar içerisinde, Web sitesinde yayınlanmış veya Kullanıcıya e-posta yoluyla gönderilmiş İlanlardan kaynaklı olarak meydana gelebilecek her tür olası zarar veya taleple ilgili tüm sorumluluklardan muaf tutar.
Jobrapido üçüncü taraflarca yürütülen Hizmetlerdeki hatalardan sorumlu tutulamaz.
Özel durumlarda, örneğin Kısa Özgeçmiş üçüncü tarafların kullanımına sunulduğunda, Jobrapido potansiyel çalışanlarla şirketler arasında doğrudan temas kurulmasını sağlayarak başvurularla iş fırsatları arasındaki eşleşmeyi kolaylaştırmaya çalışır. Bu tür bir aktivite için, Jobrapido yetkili makamların belirlediği yetki prosedürünü tamamladıktan sonra, yürürlükteki hükümler uyarınca bir istihdam kurumu gibi hareket eder.
Kullanıcı e-posta adresini vererek İş Alarmı hizmetine kayıt olurken, Jobrapido'nun Çerezi tarafından belirlenen kimlik güvenliğinden sorumludur. Adı Geçen Çerez aktif olarak kalır ve "Exit" (Çıkış) linkine tıklanana kadar Kullanıcının tarayıcısını otomatik olarak tanır ve bu da sonraki ziyarette otomatik tanımlamayı önler.

4. Telif Hakkı

"Jobrapido" ticari markası ve tüm ticari markalar, mecazi olanlar veya olmayanlar, Web sitesinde yer alan işaretler, ticari isimler, ticari hizmet markaları, yalın ticari markalar, resimler, görüntüler ve logolar Jobrapido'nun ve onun lisans sahiplerinin özel mülkiyetindedir ve yürürlükteki ticari markalara dönük kanunlar ve ilgili uluslararası anlaşmalarla korunmaktadır.
Web sitesinde yer alan görüntüler, metinler ve ayırt edici işaretler (ticari markalar, alan adları, vs. gibi) ilgili hak sahiplerine aittir ve İlanların mülkiyetini temsil etmek amacıyla özellikle kullanılmıştır.

5. Yargılama Yetkisi

Bu sözleşme, tüketici haklarıyla ilgili yürürlükteki hükümlerde yer alan istisnalar hariç, İtalyan kanunlarına ve Milano Mahkemesi'nin özel yargılama yetkisine tabidir.

6. Hizmet Koşullarının Değiştirilmesi

Jobrapido Kullanıcıyı Web sitesindeki yayınlarıyla uyararak bu Hizmet Koşullarını her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutar.
Söz konusu uyarının yayınlanmasının ardından Hizmeti kullanmaya devam eden Kullanıcı, yeni Koşulları çekincesiz kabul etmiş olur.

7. Tanımlar

İlan
İçeriği doğrudan Jobrapido'da yayınlanan veya üçüncü taraf iş ilanı web sitelerinden otomatik olarak edinilmiş olan ve aynı ilan içerisinde Jobrapido'nun bir özetini yayınladığı, web sitesinden erişilebilen iş fırsatı ilanıdır.

İlan Veren
Jobrapido'nun web sitesinde İlanları yayınlayan öznedir.

Hizmet
Jobrapido tarafından sunulan, ilanların indeks bağlantısı, yayınlanması, Web sitesinde görüntülenmesi ve duruma bağlı olarak e-posta ile iletilmesi hizmetidir.

Hizmet Koşulları veya Koşullar
Burada yer alan genel hizmet koşullarıdır.

Kişisel veriler
Gerçek kişilerle ilgili tespit edilmiş veya kişisel tanımlama numarası da dahil olmak üzere herhangi başka bir referans bilgi ile dolaylı yollardan tespit edilebilecek her tür bilgidir.

Veri öznesi
Kişisel Verilerin öznesi olan tüm gerçek kişilerdir.

Web sitesi veya Site
Jobrapido, jobrapido.com web sitesiyle tanımlanan, dünyanın farklı Ülkelerindeki lokasyonlarca işletilen iş ilanı arama motorudur.

Veri Denetimcisi
Aynı zamanda başka bir veri denetimcisiyle birlikte, bu Web sitesinin çalışması ve kullanımıyla ilgili olarak, güvenlik konuları da dahil, kişisel verilerin işlenmesine dönük amaç ve yöntemleri belirleyen her tür gerçek veya tüzel kişi, kamu idaresi, kuruluş, dernek veya teşebbüstür.

Kullanıcı
Web sitesi tarafından sunulan hizmet ve ürünleri kullanan öznedir.